Lâm Bình tổ chức Hội thi tuyên truyền viên giỏi về “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số”

vị trí của bạn:thể thao thế giới bóng,bóng đá trực tiếp > trung tâm tin tức > Lâm Bình tổ chức Hội thi tuyên truyền viên giỏi về “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số”
Lâm Bình tổ chức Hội thi tuyên truyền viên giỏi về “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số”
ngày phát hành:2023-09-15 11:24    Số lần nhấp:141
- Ngày 5-8, huyện Lâm Bình tổ chức Hội thi tuyên truyền viên giỏi cấp huyện về “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số”.

Tham gia hội thi có 10 đội đến từ 10 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Nội dung hội thi tập trung vào các kỹ năng tuyên truyền các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn huyện Lâm Bình.

Ban Tổ chức trao giải cho các đội thi.

Hội thi được tổ chức dưới dạng sân khấu hóa, các đội trải qua 3 phần thi,thể thao trực tiếp gồm: Chào hỏi, tìm hiểu kiến thức và thi tiểu phẩm. Nội dung thi xoay quanh các vấn đề như: Tìm hiểu tác hại, hệ lụy của tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; các giải pháp phòng,trung tâm tin tức chống; các chính sách, pháp luật có liên quan đến Luật Hôn nhân và gia đình; các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số; bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số; công tác chăm sóc, giáo dục trẻ em…

Kết thúc Hội thi, Ban Tổ chức đã trao giải Nhất cho đội xã Bình An; giải Nhì cho đội xã Minh Quang và thị trấn Lăng Can; giải Ba cho đội xã Thổ Bình, Thượng Lâm và xã Hồng Quang; trao 4 giải Khuyến khích cho các đội tham gia hội thi.