Phổ biến ứng dụng tư vấn khám chữa bệnh từ xa VOV Bacsi24

vị trí của bạn:thể thao thế giới bóng,bóng đá trực tiếp > trung tâm tin tức > Phổ biến ứng dụng tư vấn khám chữa bệnh từ xa VOV Bacsi24
Phổ biến ứng dụng tư vấn khám chữa bệnh từ xa VOV Bacsi24
ngày phát hành:2023-09-17 11:56    Số lần nhấp:200

Kênh Sức khỏe và An toàn thực phẩm - Đài tiếng nói Việt Nam có Văn bản số 042023/VOV-FM89 ngày 20/4/2023 về việc đề nghị phối hợp phổ biến ứng dụng tư vấn khám chữa bệnh từ xa VOV Bacsi24 (Văn bản gửi kèm trên hệ thống Gửi nhận điện tử);

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Ngọc Châu giao:

Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Y tế, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã và các đơn vị liên quan theo chức năng,trung tâm tin tức nhiệm vụ của mình, tình hình thực tế để chỉ đạo, tuyên truyền, triển khai phổ biến ứng dụng tư vấn khám chữa bệnh từ xa VOV Bacsi24 theo đề nghị của Kênh Sức khỏe và An toàn thực phẩm - Đài tiếng nói Việt Nam tại Văn bản nêu trên./

Văn bản của UBND tỉnh

Văn bản của Đài tiếng nói Việt Nam

BBT